Izveštaj o proceni stanja o zaštiti žena i dece u izbegličkoj populaciji

Tokom 2016. godine IRC (International Rescue Committee) uz podršku i partnerstvo sa NVO Atina spoveli su procenu stanja o zaštiti žena i dece u izbegličkoj populaciji na četiri ključne lokacije u Srbiji gde je koncentracija izbeglica najveća i to u Preševu, Dimitrovgradu, Beogradu i Šidu/Adaševcima. Dve članice IRCa, zajedno sa šest članica Atine uradili su orijentaciju na terenu, na osnovu principa procena i alata za prikupljanje podataka na svim ovim lokacijama.

Cilj ovog istraživanja je identifikacija rizika po pitanju zaštite žena i dece u izbegličkoj populaciji, ali i definisanje preporuka koje bi trebalo da utiču na aktere da budu svesniji  i motivisaniji da se aktivnije uključe u podršku onih izbeglica koje su najranjivije. U nastavku možete pronaći rezultate do kojih se došlo sprovođenjem intervjua sa izbeglicama koje su se izjašnjavale po pitanjima vezanim za rodno zasnovano nasilje i trgovinu ljudima. Među pitanjima bila su i ona kako bi reagovali da vide nasilje, seksualno zlostavljanje, trgovinu ljudima, i šta misle da bi se dogodilo, koji odgovor je bio pružen, da li ga je uopšte bilo, kao i usluga zaštite...

Njihove odogovore na ova ali i druga pitanja možete pronaći u izveštaju koji sledi.