izbeglička kriza

Otvorena pisma: Izbeglička kriza iz ženske perspektive

Aktivistkinje NVO Atina pripremile su sveobuhvatan prikaz iskustava žena izbeglica, kao i sopstvenih spoznaja, lekcija i zapažanja stečenih u višemesečnom radu na pružanju direktne pomoći i podrške ženama i devojkama izbeglicama. Od početka rada na terenu mobilni timovi NVO Atina stupili su u kontakt i asistirali preko 35000 žena i devojaka.

Serbian

Indira Varma u poseti Atini

Tokom oktobra nas je posetila britanska glumica Indira Varma, poznata po mnogobrojnim ulogama u popularnim serijama i filmovima, ali posebno po ulozi Elarije Send u mnogima omiljenom serijalu Igre prestola. Indira je posetila Srbiju u okrviru kampanje Rescue Has No Boundaries (Pomoć nema granice). Ovu kampanju sprovodi organizacija International Rescue Committee, partner NVO Atina  na aktivnostima posvećenim migrantskoj krizi.

Serbian

Izbeglice prisiljene na ‘moderno ropstvo’ od strane trgovaca ljudima pre nego što se upute na smrtonosno putovanje ka Evropi

Novi izveštaj otkriva da je preko 70 procenata migranata koji prelaze centralni Mediteran eksploatisano ili zlostavljano.

Izbeglice na Siciliji nakon što su spasene sa čamca krijumčara u centralnom Mediteranu AFP/Getty

 

Serbian

Jačanje saradnje između profesionalaca uključenih u pružanje zaštite i podrške žrtvama rodno zasnovanog nasilja

U okviru projekta “Lokalna podrška najranjivijim izbeglicma” koji sprovodi  Udruženje građana Atina u saradnji sa Populacionim fonodom Ujedinjeni nacija (UNFPA), 26. i  27. oktobra 2016. godine održan je trening za preko 20 predstavnika relevantnih institucija i nevladinih organizacija iz Subotice, koji su uključeni u reševanje problema izbegličke krize i pružanje pomoći i podrške najranjivijim izbeglicama.

Serbian

Quo vadis Evropo? – tribina o izbegličkoj tragediji i odgovorima društvenih pokreta

Manifestacijom "Uvek neposlušne" Žene u crnom su, u oktobru, obeležile 25 godina svog delovanja u mirovnom aktivizmu i neumornog zalaganja za društvo solidarnosti i pravde. Ovaj važan jubilej Žene u crnom su proslavile u svom aktivističkom maniru - otvarajući društveno važne teme zajedno sa mrežom saradničkih organizacija i pojedinki iz celog sveta kroz program koji je sadržao izložbu, performans, filmske projekcije, panel diskusije, ulične akcije i akcije solidarnosti sa izbeglicama.

Serbian

NVO Atina na obuci Centra za saradnju u Mediteranu i Crvenog Krsta Srbije

NVO Atina je dala svoj doprinos Međunarodnom treningu za trenere u prevenciji i odgovoru na izazove trgovine ljudima u organizaciji Crvenog Krsta Srbije i Centra za saradnju u Mediteranu, predstavljanjem dosadašnjeg rada i iskustava, u oblasti zašitite žena i dece migranata i izbeglica, kao i prepoznavanju žrtava trgovine ljudima i rodno zansovanog nasilja među ovom populacijom.

Serbian

NVO Atina na Četvrtom Međunarodnom Forumu Mladih Evropskog Centra za mir i razvoj

Tema četvrtog međunarodnog foruma mladih ECMR je bila Kultura mira sa posebnim osvrtom na izbegličku krizu i mlade. Forum je okupio mlade profesionalce iz nekoliko zemalja Evrope koji su imali priliku da podele svoja iskustva u radu sa izbeglicama, nauče nove stvari, ali i sklope partnerstva i prijateljstva.

Serbian

Ona je plivala da bi pobegla iz Sirije. Sada će plivati u Riu.

Jusra Mardini, koja će se takmičiti u timu izbeglica na Letnjim olimpijskim igrama u Riu, trenira u klubu VK Špandau 04 u Berlinu. Fotografija: Gordon Welters za The New York Times

 

BERLIN — Jusra Mardini, olimpijska plivačica, provela je već sat i po vremena u bazenu, na prvom treningu za taj dan, prelazeći dužinu bazena leptir stilom, i balansirajući žutu gumenu patku na glavi.

Serbian

Pages