izbeglička kriza

Otvorena pisma: Izbeglička kriza iz ženske perspektive

<p>Aktivistkinje NVO Atina pripremile su sveobuhvatan prikaz iskustava žena izbeglica, kao i sopstvenih spoznaja, lekcija i zapažanja stečenih u višemesečnom radu na pružanju direktne pomoći i podrške ženama i devojkama izbeglicama. Od početka rada na terenu mobilni timovi NVO Atina stupili su u kontakt i asistirali preko 35000 žena i devojaka.</p>

Serbian

Indira Varma u poseti Atini

<p>Tokom oktobra nas je posetila britanska glumica Indira Varma, poznata po mnogobrojnim ulogama u popularnim serijama i filmovima, ali posebno po ulozi Elarije Send u mnogima omiljenom serijalu Igre prestola. Indira je posetila Srbiju u okrviru kampanje <a href="https://www.rescue.org/">Rescue Has No Boundaries</a> (Pomoć nema granice). Ovu kampanju sprovodi organizacija International Rescue Committee, partner NVO Atina&nbsp; na aktivnostima posvećenim migrantskoj krizi.</p>

Serbian

Izbeglice prisiljene na ‘moderno ropstvo’ od strane trgovaca ljudima pre nego što se upute na smrtonosno putovanje ka Evropi

<p>Novi izveštaj otkriva da je preko 70 procenata migranata koji prelaze centralni Mediteran eksploatisano ili zlostavljano.</p>

<p><img alt="" src="/sites/default/files/pali.jpg" style="height:465px; width:620px" /></p>

<p>Izbeglice na Siciliji nakon što su spasene sa čamca krijumčara u centralnom Mediteranu&nbsp;<em>AFP/Getty</em></p>

<p>&nbsp;</p>

Serbian

Jačanje saradnje između profesionalaca uključenih u pružanje zaštite i podrške žrtvama rodno zasnovanog nasilja

<p><span style="font-family:times new roman,serif; font-size:12pt">U okviru projekta “Lokalna podrška najranjivijim izbeglicma” koji sprovodi&nbsp; Udruženje građana Atina u saradnji sa Populacionim fonodom Ujedinjeni nacija (UNFPA), 26. i&nbsp; 27. oktobra 2016. godine održan je trening za preko 20 predstavnika relevantnih institucija i nevladinih organizacija iz Subotice, koji su uključeni u reševanje problema izbegličke krize i pružanje pomoći i podrške najranjivijim izbeglicama.</span></p>

Serbian

NVO Atina na obuci Centra za saradnju u Mediteranu i Crvenog Krsta Srbije

<p>NVO Atina je dala svoj doprinos Međunarodnom treningu za trenere u prevenciji i odgovoru na izazove trgovine ljudima u organizaciji Crvenog Krsta Srbije i Centra za saradnju u Mediteranu, predstavljanjem dosadašnjeg rada i iskustava, u oblasti zašitite žena i dece migranata i izbeglica, kao i prepoznavanju žrtava trgovine ljudima i rodno zansovanog nasilja među ovom populacijom.</p>

<p><img alt="" src="/sites/default/files/crveni%20krst%202.jpg" style="height:640px; width:960px" /></p>

Serbian

NVO Atina na Četvrtom Međunarodnom Forumu Mladih Evropskog Centra za mir i razvoj

<p>Tema četvrtog međunarodnog foruma mladih ECMR je bila Kultura mira sa posebnim osvrtom na izbegličku krizu i mlade. Forum je okupio mlade profesionalce iz nekoliko zemalja Evrope koji su imali priliku da podele svoja iskustva u radu sa izbeglicama, nauče nove stvari, ali i sklope partnerstva i prijateljstva.</p>

<p><img alt="" src="/sites/default/files/pula.jpg" style="height:320px; width:643px" /></p>

Serbian

Pages