NVO Atina na međunarodnom seminaru "Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije"

<p>U Beogradu 21. juna 2017. godine &nbsp;održan je Medjunarodni seminar "Trgovina ljudima u svrhu radne ekspolatacije," koji je organizovan u okviru Zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope u okviru programa ,, Horizontal Facility,, i projekata ,, Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Srbiji,, u kome je učešće uzelo i Udruženje građana Atina.</p>

<p>Ovaj seminar je imao za cilj predstavljanje i diskusiju o nalazima Izveštaja trgovine ljudima u svrhu radne ekspolatacije u Srbiji koje su izradile medjunarodna ekspertkinja Klara Skrivankova i nacionalna ekspertkinja Tamara Vukasović . Deo izvestaja čini i broj prijava koje je tokom 2016. godine Udurženje Atina uputilo Ministarstvu unutrašnjih poslova i Centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima.</p>

<p>Pored autorki izveštaja učesnici su bili i Gracija Alesandra Sino projektna koordinatorka Saveta Evrope, Nicolas Bizel šef prvog sektora operacija,kao i predstavnici Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Inspektorata za rad Kraljevine Holandije, Ministarstva unutrašnjih poslova,sindikata, agencija za zapošljavanje, preduzeća, nevladnih organizacija, medjunarodnih oganizacija, ambasada i istraživačkih institucija.</p>

<p>Grupa eksperata za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA), telo koje prati sprovođenje Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima, preporučila je sprovođenje istraživanja kako bi se rasvetlili učestalost i trendovi trgovine ljudima u svrhu radne ekspolatacije. Sa ciljem bolje prevencije i sprečavanja fenomena trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije, GRETA je preporučila i uključivanje civilnog društva, inspekotrat rada, preduzeća, sindikata i agencija za zapošljavanje.<br />
<br />
Ovim izveštajem se preporučuje nadogradnja postojećeg prava i strateškog okvira u Srbiji kroz dalje revizije, izmene i dopune. Neke od ključnih preporuka ovog izveštaja su sledeće:<br />
<br />
- Hitno usvajanje Nacionalne strategije i Nacionalnog akcionog plana;</p>

<p>- Podizanje svesti o riziku od trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije koji su povezani sa dešavanjima na tržištu rada;</p>

<p>- Davanje ovlašćenja i obučavanje regulatora tržišta rada, uključujući inspekcije za rad i tržišne inspekcije, za sprovođenje proaktivne istrage u cilju identifikovanja i borbe protiv trgovine ljudima u oblastima koje se utvrđene kao rizične;</p>

<p>- Razmatranje usvajanja dodatnih regulativa za privatne agencije za zapošljavanje;</p>

<p>- Angažovanje privatnog sektora u borbu protiv trgovine ljudima kroz usvajanje politika i zakonodavstva koji su u skladu sa Smernicama UN o pravima na rad i ljudskim pravima, te proaktivno angažovanje preduzeća u razvijanju i primeni politike koja je usmerena na borbu protiv trgovine ljudima;</p>

<p>- Angažovanje sindikata i privatnog sektora u razvoju i primeni politika koje su usmerene na borbu protiv trgovine ljudima;</p>

<p>- Implementacija pilot projekata za proaktivnu identifikaciju u rizičnim područjima rada (poput poljoprivrede ili građevine), uz saradnju sa NVO, sindikatima, privatnim sektorom.<br />
<br />
Istog dana 21. juna održan je drugi sastanak Upravnog odbora na kome su presedavali Gracija Alesandra Sino ispred Saveta Evrope i Mitar Đurašković ispred Ministarstva unustrašnjih poslova, između ostalog sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva za rad,&nbsp; zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo pravde, Kancelarija za ombudsmane, Kancelarija za evropske integracije, Kancelarija za evropske integracije, Delegacija EU u Srbiji, NVO Astra i NVO Atina.</p>

<p>Tom prilikom napravljen je osvrt na realizovanim aktivnostima u skladu sa usvojenim planom rada tokom prethodnih 6 meseci. Koopresedavajući gospodin Djurašković naglasio je važnost pristupa partnerstva izmedju nadležnih službi, istučući da su znanje i iskustvo svih učesnika od velike važnosti za uspešnu implemenaciju akcija. Članovi Upravnog odbora razmatrali su i usvojili aktivnosti koje će se sprovesti u narednih šest meseci implementacije do decembra 2017. &nbsp;godine.</p>