NVO Atina na međunarodnom seminaru "Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije"

U Beogradu 21. juna 2017. godine  održan je Medjunarodni seminar "Trgovina ljudima u svrhu radne ekspolatacije," koji je organizovan u okviru Zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope u okviru programa ,, Horizontal Facility,, i projekata ,, Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Srbiji,, u kome je učešće uzelo i Udruženje građana Atina.

Ovaj seminar je imao za cilj predstavljanje i diskusiju o nalazima Izveštaja trgovine ljudima u svrhu radne ekspolatacije u Srbiji koje su izradile medjunarodna ekspertkinja Klara Skrivankova i nacionalna ekspertkinja Tamara Vukasović . Deo izvestaja čini i broj prijava koje je tokom 2016. godine Udurženje Atina uputilo Ministarstvu unutrašnjih poslova i Centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima.

Pored autorki izveštaja učesnici su bili i Gracija Alesandra Sino projektna koordinatorka Saveta Evrope, Nicolas Bizel šef prvog sektora operacija,kao i predstavnici Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Inspektorata za rad Kraljevine Holandije, Ministarstva unutrašnjih poslova,sindikata, agencija za zapošljavanje, preduzeća, nevladnih organizacija, medjunarodnih oganizacija, ambasada i istraživačkih institucija.

Grupa eksperata za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA), telo koje prati sprovođenje Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima, preporučila je sprovođenje istraživanja kako bi se rasvetlili učestalost i trendovi trgovine ljudima u svrhu radne ekspolatacije. Sa ciljem bolje prevencije i sprečavanja fenomena trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije, GRETA je preporučila i uključivanje civilnog društva, inspekotrat rada, preduzeća, sindikata i agencija za zapošljavanje.

Ovim izveštajem se preporučuje nadogradnja postojećeg prava i strateškog okvira u Srbiji kroz dalje revizije, izmene i dopune. Neke od ključnih preporuka ovog izveštaja su sledeće:

- Hitno usvajanje Nacionalne strategije i Nacionalnog akcionog plana;

- Podizanje svesti o riziku od trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije koji su povezani sa dešavanjima na tržištu rada;

- Davanje ovlašćenja i obučavanje regulatora tržišta rada, uključujući inspekcije za rad i tržišne inspekcije, za sprovođenje proaktivne istrage u cilju identifikovanja i borbe protiv trgovine ljudima u oblastima koje se utvrđene kao rizične;

- Razmatranje usvajanja dodatnih regulativa za privatne agencije za zapošljavanje;

- Angažovanje privatnog sektora u borbu protiv trgovine ljudima kroz usvajanje politika i zakonodavstva koji su u skladu sa Smernicama UN o pravima na rad i ljudskim pravima, te proaktivno angažovanje preduzeća u razvijanju i primeni politike koja je usmerena na borbu protiv trgovine ljudima;

- Angažovanje sindikata i privatnog sektora u razvoju i primeni politika koje su usmerene na borbu protiv trgovine ljudima;

- Implementacija pilot projekata za proaktivnu identifikaciju u rizičnim područjima rada (poput poljoprivrede ili građevine), uz saradnju sa NVO, sindikatima, privatnim sektorom.

Istog dana 21. juna održan je drugi sastanak Upravnog odbora na kome su presedavali Gracija Alesandra Sino ispred Saveta Evrope i Mitar Đurašković ispred Ministarstva unustrašnjih poslova, između ostalog sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva za rad,  zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo pravde, Kancelarija za ombudsmane, Kancelarija za evropske integracije, Kancelarija za evropske integracije, Delegacija EU u Srbiji, NVO Astra i NVO Atina.

Tom prilikom napravljen je osvrt na realizovanim aktivnostima u skladu sa usvojenim planom rada tokom prethodnih 6 meseci. Koopresedavajući gospodin Djurašković naglasio je važnost pristupa partnerstva izmedju nadležnih službi, istučući da su znanje i iskustvo svih učesnika od velike važnosti za uspešnu implemenaciju akcija. Članovi Upravnog odbora razmatrali su i usvojili aktivnosti koje će se sprovesti u narednih šest meseci implementacije do decembra 2017.  godine.