NVO Atina učestvovala u projektu “Vreme protiv nasilja”

Četvrti okrugli sto “Porodično i partnersko nasilje nad ranjivim grupama” u okviru projekta “Vreme protiv nasilja”, održan je u Press centru UNS-a u petak 18. novembra.

Teme za razgovor bile su koliko je učestalo nasilja nad ranjivim grupama koje smo nabrojali, zašto je nasilje nad starim licima tabu tema u Srbiji, kako se Srbija suočava sa izazovima migrantske krize kada je reč o partnerskom i porodičnom nasilju, koji mehanizmi stoje na raspolaganu u borbi protiv ovih oblika nasilja nad ranjivim grupama i kako izaći na kraj sa dvostrukom diskriminacijom.

U panelu su učestvovale Snežana Mađerčić, sekretarka IZ KRUGA, Beograd, organizacije za zaštitu prava i podršku ženama sa invaliditetom, Jelena Hrnjak, program menadžerka nevladine organizacije Atina, Nadežda Satarić, udruženje građana “Snaga prijateljstva” – Amity, i Nada Đuričković, predsednica Upravnog odbora Romskog centra za žene i decu Daje. Moderator okruglog stola je Jovana Gligorijević, pomoćnica glavnog urednika nedeljnika “Vreme”.

“Vreme protiv nasilja” je sastavni deo projekta “Nasilje u porodici – Pogled uprt u evropsko pravo”, koji finansira Evropska unija preko delegacije EU u Srbiji kroz medijski program. Cilj projekta je pokretanje široke javne rasprave koja treba da dovede do sistematskih, zakonskih, proceduralnih i drugih mera za prevenciju, sprečavanje i smanjenje porodičnog i partnerskog nasilja.

Temat posvećen ovom okruglom stolu možete pogledati ovde.