nasilje

Treća sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

<p class="rtejustify">Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva održao je 12. oktobra 2016. godine svoju treću sednicu. Na dnevnom redu sednice našlo se razmatranje aktuelnog stanja u zbrinjavanju tražilaca azila – migranata, obrazovanje Radne grupe za osnaživanje osoba sa invaliditetom u politici, kao i razmatranje predstavki i predloga građana.</p>

Serbian

Žene strahuju od nasilja i silovanja u izbegličkim kampovima

<p><em>Studija baca svetlo na uslove koje žene trpe u izbegličkim kampovima dok pokušavaju da stignu do severne Evrope</em></p>

<p>U izveštaju RRDP-a navodi se da se žene izbeglice suočavaju sa dodatnim opasnostima [AP Photo/Giannis Papanikos]</p>

<p>Žene u izbegličkim kampovima žive u strahu od nasilja, uključuje i silovanje, navodi se u izveštaju o nevoljama sa kojima se žene azilanti suočavaju u Grčkoj.</p>

Serbian

Tražiteljke azila u Grčkoj suočavaju se sa seksualnim zlostavljanjem i napadima

<p><img alt="" src="/sites/default/files/devojcice%20gledaju%20dok%20zene%20pripremaju%20veceru%20u%20improvizovanom%20kampu%20za%20izbeglice.jpg" style="height:426px; width:640px" /></p>

<div style="margin-left:22.6pt;">
<p><em>Devojčica posmatra dok žene pripremaju večeru u improvizovanom kampu za izbeglice i migrante kod grčko-makedonske granice, u blizini sela Idomeni, Grčka, 13.maj 2016. REUTERS/MARKO DJURICA</em></p>

Serbian

Žene izbeglice: Perspektiva iz Srbije

Marijana Savić, direktorka NVO Atina, daje detaljan pregled Atininih napora da odgovori na potrebe žena izbeglica. Rodna perspektiva se često zanemaruje kada se diskutuje o trenutnoj krizi, stoga su Atinine aktivnosti i perspektiva od posebnog značaja i neophodne, kako na terenu tako i u procesima donošenja odluka.

Koje su glavne aktivnosti Atine u odnosu na urgentni odgovor na izbegličku krizu?

Serbian

Krijumčari ljudi jedini pobednici zatvaranja granica na Balkanu, upozoravaju humanitarne grupe

<p>Beograd (DPA) - Organizovani kriminal - zajedno sa različitim vrstama eksploatacije ranjivih ljudi - najviše će imati koristi od nedavne odluke da se zatvore granice i spreči prolazak migranata preko Balkana, upozorili su međunarodni humanitarni radnici u sredu.</p>

<p>“Zabrinuti smo da će ovo podstaći krijumčarenje ljudi. Ova situacija je dobra samo za njih”, rekla je portparolka UNHCR-a, Mirjana Ivanović-Milenkovski, za DPA.</p>

<p>“Ljudi koji beže od nasilja neće se zaustaviti samo zato što je granica zatvorena”, dodala je ona.</p>

Serbian