Pokrenuta debata u šest gradova o nasilju nad ženama i devojčicama

Uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju SDC i UNPFA u šest gradova u Srbiji pokrenuta debata o nasilju nad ženama i devojčicama u izbegličkoj i migrantskoj populaciji.

U šest gradova pokrenuta je debata o nasilju nad ženama i devojčicama u izbegličkoj i migrantskoj populaciji u Srbiji. Debatu su pokrenuli rezultati istraživanja „Nasilje nad ženama i devojčicama u izbegličkoj i migrantskoj populaciji u Srbiji“ koje je NVO Atina sprovela tokom 2017. godine uz podršku UNFPA Populacionog fonda ujedinjenih nacija. U debatama je učešće uzelo 184 predstavnica i predstavnika nacionalnih i međunarodnih organizacija civilnog društva kao i institucija, koji su uključeni u rad sa ovom populacijom u Tutinu, Vranju, Bujanovcu, Šidu i Subotici.
Tokom debata predstavljeni su rezultati istraživanja, koji su doprineli kompletnijem uvidu u rizike i izazove sa kojima se suočavaju žene i devojčice u izbegličkoj i migrantskoj populaciji. Predstavljanje rezultata otvorilo je dodatni prostor za razmenu iskustava profesionalki i profesionalaca u ovoj oblasti o postupanju u slučajevima rodno zasnovanog nasilja, a u kontekstu izbeglištva i migracija.
Predstavnici različitih insitucija i organizaciji saglasili su se da je potrebno unapređivanje sistema zaštite i podrške osobama koje su preživele rodno zasnovanovno nasilje, uz osnaživanje svih pojedinačnih aktera: institucija državnog sistema i civilnog sektora, kako bi se obezbedila pravovremena podrška.
Rodno zasnovano nasilje predstavlja pitanje odgovornosti svakog pojedinaca koji radi na terenu, stoga je neophodno standardizovano postupanje koje će omogućiti bolju koordinaciju, saradnju, u cilju rane detekcije ovog fenomena, kao i prevencije, kroz stvaranje uslova za suživot i integraciju izbeglica, migrantkinja i migranata.

Izveštaj u originalu možete pronaći na linku: http://www.atina.org.rs/sr/nasilje-nad-%C5%BEenama-i-devoj%C4%8Dicama-u-...