Početak formiranje lokalnih mreža za monitoring i javno zastupanje

Tokom poslednja dva meseca, Udruženje Atina je vredno radila sa svojim partnerima iz Subotice, Šida, Sremske Mitrovice, Vranja, Preševa i Beograda na formiranju lokalnih mreža u okviru projekta „Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim zajednicama“. Sastanci su održani sa predstavnicima lokalnih institucija, tela i organizacija civilnog društva koji se bave izbegličkim pitanjem.

Osim individualnih sastanaka, u šest gradova i opština koje su deo projekta „Gradimo zajedno“ organizuju se radni ručkovi na kojima se kolegama iz svih sektora, budućim članovima lokalnih mreža, prezentuje projekat i razgovara o narednim aktivnostima.

Naredna aktivnost u vezi sa lokalnim mrežama jeste izbor koordinatora mreža.

Projekat “Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim samoupravama” usmeren je na unapređenje položaja migranata i izbeglica u Srbiji i Makedoniji, a posebno žena i dece u ovoj populaciji. U šest opština u Srbiji – Subotica, Šid, Sremska Mitrovica, Beograd, Preševo, Vranje – i četiri opštine u Makedoniji – Kumanovo, Đevđelija i dve opštine u Skoplju – u saradnji sa državnim institucijama, lokalnim samoupravama i civilnim društvom, kroz projekat „Gradimo zajedno“ se unapređuje kvalitet suživota  lokalnog stanovništva i migranata. Projekat sprovodi Fondacija Konrad Adenauer, udruženje “Atina” i Udruženjem pravnika Makedonije, uz finansijsku podršku Evropske unije.