Subotica deo mreže za unapređenje položaja migranata

Subotica je deo Lokalne mreže za unapređenje položaja migranata još od jula prošle godine, a koordinator mreže u Gradu, Ilija Đukanović, kaže za našu televiziju da je osim povezivanja sa drugim opštinama koje su pogođene migrantskom krizom i razmenom iskustava, sačinjen i prvi izveštaj o stanju u Subotici, kao i da je okončan konkurs za civilne organizacije koje su aplicirale da obavlaju određene aktivnosti koje se tiču migrantske populacije.

Zbog specifičnog položaja, ali i preuzimanja odgovornosti za zaštitu i pomoć migrantima, izbeglicama i tražiocima azila, Subotica je jedna od šest opština i gradova u Srbiji koja je deo mreže za unapređenje položaja migranata koji se sprovodi kroz projekat „Gradimo zajedno“. Mreža je formirana kako bi gradovi pogođeni migrantskom krizom mogli adekvatno da odgovore na sve izazove.

Osim Srbije, projekat se sprovodi i u tri opštine u Makedoniji, a do sada je održano nekoliko sastanaka i treninga, kako bi se ojačala mreža u delu koji se tiče javnog zastupanja. Prema rečima Đukanovića, situacija je različita u devet gradova i opština pogođenih migrantskom krizom, ali je razmena iskustava veoma dragocena.

Međunarodni projekat „Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim zajednicama“ zajednički sprovode Atina, Udruženje pravnika iz Makedonije i Fondacija Konrad Adenauer uz finansijsku podršku Evropske unije i to, osim u Subotici i u Šidu, Sremskoj Mitrovici, Beogradu, Preševu, Vranju, Kumanovu, Đevđeliji i Skoplju. Projekat će trajati do kraja 2018. godine.

Vest u originalu možete čitati putem linka:

http://www.tvsubotica.com/index.php?c=vest&vestid=4360&slider=off&lg=sr