Na 65. godišnjicu Konvencije o statusu izbeglica, hajde da #StandAsOne sa 65 miliona prisilno raseljenih lica.

Lokalna mreža za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima iz Vranja je dobila novo rukovodstvo na čijem se čelu nalazi Danijela Milosavljević, članica Gradskog veća za socijalnu politiku. Za potpredsednicu i piara Lokalne mreže izabrana je Beba Kanački iz Zdravstvenog centra Vranje.

Lokalna mreža za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima iz Vranja je dobila novo rukovodstvo na čijem se čelu nalazi Danijela Milosavljević, članica Gradskog veća za socijalnu politiku. Za potpredsednicu i piara Lokalne mreže izabrana je Beba Kanački iz Zdravstvenog centra Vranje.

Lokalna mreža za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima iz Vranja je dobila novo rukovodstvo na čijem se čelu nalazi Danijela Milosavljević, članica Gradskog veća za socijalnu politiku. Za potpredsednicu i piara Lokalne mreže izabrana je Beba Kanački iz Zdravstvenog centra Vranje.

 Rute za krijumčarenje i trgovinu ljudima preko zapadnog Balkana, koje su mirovale u drugoj polovini 2015. i početkom 2016. godine kada je izbeglicama bilo dozvoljeno da se slobodno kreću od Grčke do severne Evrope, ponovo se koriste od kako su granice zatvorene pre skoro četiri meseca. 

Dvojica  britanskih političara i bivših poslanika, Entoni Stin i Džon Rendal, krajem juna posetili su zemlje Zapadnog Balkana, između ostalih i Srbiju.

Predstavnice neprofitne londonske organizacije Green Shoes Arts, Nikki Watson i Lauren Crowley, posetile su krajem juna Beograd i NVO Atina u cilju razmene iskustva u oblasti pružanja podrške i pomoći deci i mladima, posebno pripadnicima društveno marginalizovanih grupa.

Predstavnice neprofitne londonske organizacije Green Shoes Arts, Nikki Watson i Lauren Crowley, posetile su krajem juna Beograd i NVO Atina u cilju razmene iskustva u oblasti pružanja podrške i pomoći deci i mladima, posebno pripadnicima društveno marginalizovanih grupa.

Predstavnice neprofitne londonske organizacije Green Shoes Arts, Nikki Watson i Lauren Crowley, posetile su krajem juna Beograd i NVO Atina u cilju razmene iskustva u oblasti pružanja podrške i pomoći deci i mladima, posebno pripadnicima društveno marginalizovanih grupa.

Saopštenje Atine Udruženja građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika nasilja nad ženama

Pages