Panorama je istraživala fabrike u Turskoj i otkrila da su deca radila na garderobi za Marks and Spencer i onlajn prodavca Asos.

Odrasle izbeglice su takođe otkrivene kako ilegalno rade na Zara i Mango farmerkama.

Udruženje Praxis, je uputilo poziv da se organizacije pridruže zahtevu za

Nekoliko hiljada izbeglica u Srbiji, posle zatvaranja zapadno balkanske rute kojom su prolazili, čeka da Evropa otvori granice, ili da sa krijumčarima, rizikujući sopstvene

UN istraživanje o osobama koje putuju kopnom preko Afrike i stižu čamcem u Evropu takođe otkriva novi trend u trgovini organima i krvlju.

Novi izveštaj se pobrinuo za to da se čuju glasovi onih koji su preživeli trgovinu ljudima.

U utorak, vlada SAD objavila je prvi izveštaj o trgovini ljudima koji su napisali preživeli.

Tokom septembra meseca smo imali privilegiju da se ponovo druzimo sa mladim aktivistima iz humanitarne organizacije Schüler Helfen Leben, i da se kao i uvek radujemo njihovom dolasku, razmeni iskustva i energije sa njima.

NVO Atina je dala svoj doprinos Međunarodnom treningu za trenere u prevenciji i odgovoru na izazove trgovine ljudima u organizaciji Crvenog Krsta Srbije i Centra za saradnju u Mediteranu, predstavljanjem dosadašnjeg rada i iskustava, u oblasti zašitite žena i dece migranata i izbeglica, kao i pre

Tema četvrtog međunarodnog foruma mladih ECMR je bila Kultura mira sa posebnim osvrtom na izbegličku krizu i mlade.

Dok su oči celog sveta fokusirane na Olimpijske igre u Rio de Žaneiru ovog meseca, pogled radnika hotela u Riu će biti usmeren na nešto potpuno drugačije — oni će pokušavati da otkriju trgovinu ljudima.

ASRC je nedavno organizovao okupljanja koja su imala za cilj promovisanje našeg revolucionarnog istraživanja da se pronađu reči koje imaju efekta i koje menjaju debatu o osobama koje traže azil.

Pages