Prakticari u borbi protiv trgovine ljudima

Prema podacima UN, žene i devojčice čine gotovo polovinu od 285 miliona ljudi koji su, samo u 2017.

Svetsko prvenstvo u fudbalu je završeno, ali fudbalske avanture kod nas u Atini tek počinju. Jedna od naših avantura je fudbalska mini-van tura koja se održala u Novom Pazaru i Vranju tokom septembra 2018. godine.

"Ženski glasovi: građansko društvo i prava žena migrantkinja"

Nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji-Između obaveza i realnosti

U maloj sali Narodne Skupštine 20. aprila 2018. godine održana je konferencija “Pokretanje procesa izrade Strategije socijalne zaštite u Republici Srbiji za period 2019-2025.”.

U 2018. godini NVO Atina je dobila novog i važnog saveznika u borbi protiv nasilja nad ženama – Poverenički fond Ujedinjenih nacija za borbu protiv nasilja nad ženama (UNTF).

U 2018. godini NVO Atina je dobila novog i važnog saveznika u borbi protiv nasilja nad ženama – Poverenički fond Ujedinjenih nacija za borbu protiv nasilja nad ženama (UNTF).

Udruženje građana Atina za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika nasilja nad ženama uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) u periodu od 1. avgusta 2018. godine do 30. jula 2019.

Dobitnici nepovratnih sredstava, 21. krug (2018. godina)

Pages