Simoneta Somaruga, ministarka policije i pravde Švajcarske, prilikom svoje posete Beogradu bila je i gošća NVO Atina i našeg socijalnog preduzeća Bejgl radnje.

Simoneta Somaruga, ministarka policije i pravde Švajcarske, prilikom svoje posete Beogradu bila je i gošća NVO Atina i našeg socijalnog preduzeća Bejgl radnje.

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Beograd -&nbsp;Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika nasilja nad ženama "Atina" dobilo je licencu za pružanje usluge stanovanja.</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Beograd -&nbsp;Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika nasilja nad ženama "Atina" dobilo je licencu za pružanje usluge stanovanja.</strong></p>

Udruženje građana „Atina“ dobilo je licencu za pružanje usluge stanovanja uz podršku namenjene devojkama i ženama žrtvama trgovine ljudima i različitih oblika eksploatacije.
 

Udruženje građana „Atina“ dobilo je licencu za pružanje usluge stanovanja uz podršku namenjene devojkama i ženama žrtvama trgovine ljudima i različitih oblika eksploatacije.
 

Uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju SDC i UNPFA u šest gradova u Srbiji pokrenuta debata o nasilju nad ženama i devojčicama u izbegličkoj i migrantskoj populaciji.

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, američki ambasador u Beogradu, Kajl Skat, organizovao je prijem u rezidenciji i uručio priznanja zaslužnima za doprinos u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.

<p>Šeron Hesthauzen, članica Parlamenta Holandije i Socijalističke partije Holandije, se u okviru posete SCI Srbiji, sastala sa predstavnicama NVO Atina.

Pages