Centar Beograda kao eldorado za krijumčare izbeglica

Autor/izvor: SEEbiz / Deutsche Welle
Datum objave: 28.01.2017. - 22:28:52

Tokom decembra meseca 2016. godine u okviru projekta „Borba protiv organizovanog kriminala (trgovina ljudima, narkoticima, oružijem i finansijske istrage)“ Programa Evropske unije za Srbiju 2013, organizovana je studijska poseta Sloveniji, čije smo i mi bile deo.

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Crnogorski ženski lobi (CŽL) organizovali su 12. i 13. decembra u Bečićima trening za predstavnike/ce institucija, nevladinih organizacija i medija, u okviru projekta “Izgradimo održive rezultate u borbi protiv trgovine ljudima”.

Novi izveštaj otkriva da je preko 70 procenata migranata koji prelaze centralni Mediteran eksploatisano ili zlostavljano.

Domaćin za stotine hiljada izbeglica koje su pobegle od rata u susednoj Siriji, Liban je svedok porasta dečijeg rada u poslednjih nekoliko godina, najviše u opasnom poljoprivrednom sektoru.

Migrantkinje, Romkinje, žene s invaliditetom i stari, najranjivije su društvene grupe, a neretko trpe nasilje i u porodici.

U okviru projekta “Lokalna podrška najranjivijim izbeglicma” koji sprovodi  Udruženje građana Atina u saradnji sa Populacionim fonodom Ujedinjeni nacija (UNFPA), 26. i  27. oktobra 2016.

Panorama je istraživala fabrike u Turskoj i otkrila da su deca radila na garderobi za Marks and Spencer i onlajn prodavca Asos.

Odrasle izbeglice su takođe otkrivene kako ilegalno rade na Zara i Mango farmerkama.

Udruženje Praxis, je uputilo poziv da se organizacije pridruže zahtevu za

Nekoliko hiljada izbeglica u Srbiji, posle zatvaranja zapadno balkanske rute kojom su prolazili, čeka da Evropa otvori granice, ili da sa krijumčarima, rizikujući sopstvene

Pages