U maju mesecu u Dalasu u Teksasu, održan je panel na temu “Poverenje u moć lokalnih organizacija: Radni model za transformaciju života” u organizaciji Globalnog fonda za decu.

Osam miliona dece izbeglica predstavlja vremensku bombu za mentalno zdravlje. Ukoliko odlučimo da sada ignorišemo tu činjecu to će biti užasna greška.

Centar Beograda kao eldorado za krijumčare izbeglica

Autor/izvor: SEEbiz / Deutsche Welle
Datum objave: 28.01.2017. - 22:28:52

Tokom decembra meseca 2016. godine u okviru projekta „Borba protiv organizovanog kriminala (trgovina ljudima, narkoticima, oružijem i finansijske istrage)“ Programa Evropske unije za Srbiju 2013, organizovana je studijska poseta Sloveniji, čije smo i mi bile deo.

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Crnogorski ženski lobi (CŽL) organizovali su 12. i 13. decembra u Bečićima trening za predstavnike/ce institucija, nevladinih organizacija i medija, u okviru projekta “Izgradimo održive rezultate u borbi protiv trgovine ljudima”.

Novi izveštaj otkriva da je preko 70 procenata migranata koji prelaze centralni Mediteran eksploatisano ili zlostavljano.

Domaćin za stotine hiljada izbeglica koje su pobegle od rata u susednoj Siriji, Liban je svedok porasta dečijeg rada u poslednjih nekoliko godina, najviše u opasnom poljoprivrednom sektoru.

Migrantkinje, Romkinje, žene s invaliditetom i stari, najranjivije su društvene grupe, a neretko trpe nasilje i u porodici.

U okviru projekta “Lokalna podrška najranjivijim izbeglicma” koji sprovodi  Udruženje građana Atina u saradnji sa Populacionim fonodom Ujedinjeni nacija (UNFPA), 26. i  27. oktobra 2016.

Pages