"Žena, život, sloboda!"

Fotografija: Goran Srdanov

"Žena, život, sloboda!"

“Mi danas slavimo devojčice i mlade žene koje prevazilaze sve sto je direktno ili indirektno postavljeno kao prepreka da ih preoblikuje, prevaspita ili bukvalno uništi. Vidimo ih kako hrabro stoje na barikadama protiv represije, u odbrani ljudskih prava, njihovog integriteta i dostajanstva. Zahvalni smo im na tome!”, izjavila je Marijana Savić, direktorka organizacije Atina na konferenciji pod nazivom „Kako stvaramo bolje prilike i šanse za devojčice u pokretu“ održanoj u Beogradu.

Ona je istakla da su dve organizacije, Atina i Save the children pre više od 10 godina i otpočele zvaničnu saradnju inicijativom koja je imala za cilj da država Srbija prepozna decu u pokretu, njihove potrebe; da se oni prepoznaju u zakonodavnom i strateškom okviru države Srbije, a zatim i da se sistemski reše problemi sa kojima se ova deca suočavaju. „Posle 10 godina, otišli smo nekoliko koraka dalje, i sa radošću predstavljamo rezultate zajedničke inicijative sprovedene sa organizacijom Save the children koja u svom fokusu ima devojčice u pokretu i unapređenje njihovog položaja u Srbiji. Zato su naše aktivnosti u ovoj inicijativi u najvećoj meri otvorile prostor ovim devojkama, koje pripadaju populaciji devojaka u pokretu da budu Pipi duge čarape 21. veka, aktivne, ambiciozne i neposlušne, da uče, zagovaraju i utiču na politike u zajednicama gde se nalaze“, naglasila je ona.

Projekat Pipi danas ima četiri osnovna stuba. Prvi je direktna podrška za preko 130 devojčicama i mladih žena u pokretu sa iskustvom nasilja da se oporave i prevaziđu posledice istog. Drugi je podizanje kapaciteta samih žena i devojčica kako da pristupe svim pravima koje im pripadaju ali i da aktivno učestvuju u političkom i društvenom životu gde god se nalaze, da se bore za prava žena i jednakost u svakom smislu. Između ostalih, ovom inicijatovom podržani su  javni događaji osmišljeni od strane devojaka i za devojke. „Koliko je ova aktivnost značila samim devojkama, koliko im je značilo da se njihov glas čuje, koliko im je značajan prostor da kažu šta misle, na njihovu inicijativu imali smo duplo više akcija“, istakla je ona.

Treći pilar aktivnosti odnosio se na osvajanje ekonomskih sloboda i obrazovanje. „Posebno bih izdvojila treninge i praksu u našem socijalnom preduzeću Bagel Bejglu, u kojima su devojke rado učestvovale. Mogućnost učešća na treninzima i praksi imale su sve devojke u pokretu, dakle i iz izbegličke i migrantske populacije, ali i žrtve trgovine ljudima, povratnice po readmisiji, devojke u uličnoj situaciji. Kroz učenje i uživanje u predivnoj hrani, radeći timski, dobile su ne samo veštine iza kojih mogu da stanu, već koje mogu da koriste i kao reference za neke buduće poslove“, zaključila je Marijana Savić. Ona je tom prilikom dodala i da organizacija Atina posebnu zahvalnost duguje i koleginicama i kolegama iz Materinskog doma, Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, i Beogradskom centru za ljudska prava, kao i Lokalnim timovima za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima iz cele Srbije, koji su pružali nesebičnu podršku  u pružanju podrške ovim  devojkama tokom trajanja čitavog projektnog ciklusa.

Četvrti, poslednji, i ništa manje važan je bio posvećen jačanju saradnje i razmene znanja i iskustva između Bosne i Hercegovine (gde je inicijalno Save the children i pilotirao ovaj projekat) i Srbije. „Problemi sa kojima se suočavamo i u jednoj i u drugoj državi su slični, s obzirom da migraciona ruta vodi kroz Srbiju, pa zatim i Bosnu, da delimo slične sisteme podrške i zaštite i da nas i to  iskustvo posebno vezuje“, navela je Savić i dodala da je neophodno da se ta saradnja još osnaži i da se kreira mehanizam razmene informacija, koji će obezbediti privatnost i poverljivost podataka devojčica i žena u pokretu, ali i da se pruži dovoljno informacija kako bi se obezbedio kontinuitet podrške. Pred sam kraj konferencije svi prisutni su pozvani da se pridruže mirnom protestu koji ce se odrzati 2. oktobra, u 14 časova, ispred ambasade Irana, kao podrska svim zenama i devojkama Irana, pod porolom „Zene, zivot, sloboda”.

Konferencija "Kako stvaramo bolje prilike i šanse za devojčice u pokretu" održana je u sklopu projekta koji sprovode organizacije Atina i Save the Children, a koji je podržan od strane švedskog Save the Children-a i oslanja se na ideje koje je proklamovala najpoznatija književna ličnost švedske spisateljice Astrid Lindgren, devojčica Pipi Duga Čarapa. Obe organizacije godinama unazad ulažu napore u cilju  poboljšanja položaja “devojčica u pokretu”, naročito kroz pružanje direktne pomoći i podrške koja je prilagođena njihovim potrebama. U sklopu projekta “Pipi danas”  sprovode se opsežne aktivnosti na sveobuhvatnoj podršci ovim devojčicama da ostvaruju svoja prava, ali i zagovaračke aktivnosti usmerene na unapređenje njihovog položaja.