U srpske škole kreće 19 dece izbeglica u Vranju i 166 u Šidu

U srpske škole kreće 19 dece izbeglica u Vranju i 166 u Šidu

Skoro trećina ukunog broja dece izbegica koje ove godine kreće u škole zajedno sa vršnjacima iz Srbije su iz prihvatnih centara u Šidu i Vranju.

Šid, jedna od opština u kojima se sprovodi projekat Gradimo zajedno, je sa prihvatnim centrima Adašević i Principovac, među opštinama sa najviše dece školskog uzrasta. Planira se da na nastavu krene 166 dece, od kojih je 164 uzrasta od 7 do 14 godina, a dvoje starije od 14 godina. “Najviše je dece u PC Adašević i oni će pohađati škole u selima Adaševci, Morović i Kuzmin. Deca iz PC Principovac biće upućeni u seoske škole u Sotu i Bikiću i u gradske škole “Branko Radičević” i “Sremski front””, rekla je Dragana Šinka iz Centra za socijalni rad Šida i koordinatorka mreže Gradimo zajedno u Šidu .

U prihvatnom centru u Vranju trenutno borave pretežno porodice sa decom, te će i iz ovog centra u školu poći 19 dece migranata.

Beba Kanački, koordinatorka mreže iz Vranja dodaje da su usled izbegličke krize uslovljene političkim odlukama da migranti ostanu u kampovima zemalja jugoistočne Evrope ugrožena ljudska prava čitave izbegličko migrantske populacije, sa posebnim akcentom na najranjiviju grupu -  žene i decu. “Ova deca su se u većini slučajeva susrela sa svim užasima rata, gubitkom doma i bližnjih, razdvajanjem od porodica, progonom. U cilju prilagođavanja novim sredinama i kulturama, i u cilju njihovog uključivanja u formalno obrazovanje,  treba im dati punu podršku da prevaziđu sve traume i strahote koje su preživeli, ali i da se pripreme za dalji život i izazove koje ih čekaju”, dodala je Kanački.

Dragana Šinka je dodala da će ova promena uticati pozitivno na kvalitet života dece, imaće radne obaveze, vreme će im biti kvalitetnije organizovano i doći će do bolje socijalne integracije  u sredini u kojoj se nalaze.

Jedan broj nastavnika i profesora prošli su edukaciju za rad sa decom iz migrantske populacije, a nastava će se pohađati na srpskom i engleskom jeziku. Takođe se planira i sistematski pregled dece iz migratske populacije pre polaska u školu. 

Projekat “Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje” usmeren je na unapređenje položaja migranata i izbeglica u Srbiji i Makedoniji, a posebno žena i dece među njima. U šest opština u Srbiji – Subotica, Šid, Sremska Mitrovica, Beograd, Preševo i Vranje i u četiri opštine u Makedoniji – Kumanovo, Đevđelija i dve opštine u Skoplju – u saradnji sa državnim institucijama, lokalnim samoupravama i civilnim društvom, unapređujemo kvalitet suživota  lokalnog stanovništva I migranata. Projekat sprovodi Fondacija Konrad Adenauer, u saradnji sa udruženjem “Atina” i Udruženjem pravnika Makedonije, uz finansijsku podršku Evropske unije.