Godine 2001., nemački parlament je skoro potpuno deregulisao prostituciju.

  1. Broj dečijih brakova je zapanjujuć.
Eksploatacija ima mnogo lica. Eksploatacija ljudi je, najjednostavnije rečeno, zloupotrebljavanje moći radi lične koristi i/ili profitabilne prednosti na račun drugog.

Premalom broju trgovaca ljudima, koji primoravaju žene da se bave prostitucijom i decu na rad na farmama kanabisa, se sudi u Velikoj Britaniji, prema zameniku ministra pravde, Oliveru Healdu QC.

Po izveštaju međunarodne Fondacije o našoj zemlji u modernom ropstvu je čak 26.000 ljudi. Svake godine se otkrije oko 90 žrtava „trafikinga“. Većina žrtava deca i maloletnici.

NVO Atina je jedna od organizacija kojoj je dodeljeno učešće u programu „Za održive i konkurentne socijalne usluge“, zahvaljujući kojem će se unaprediti život socijalno najugroženijih grupa među kojima su i žrtve trgovine ljudima, koje sprovodi Trag fondacija. 

NVO Atina pozdravlja akciju italijanske policije koja je u saradnji sa beogradskom kancelarijom Interpola, u Milanu uhapsila R.J., prvostepeno osuđenog u Srbiji za krivično delo trgovine ljudima. 

Viši sud u Novom Pazaru osudio je E. J. iz Novog Pazara na pet godina zatvora i M.

Većina žrtava trgovine ljudima u EU su Bugari i Rumuni, navodi se u izveštaju. Svetla Dimitrova za Southeast European Times iz Sofije -- 27.4.2013. 

Pages