Muškarci optuženi za podsticanje na prostituciju izvedeni su u ponedeljak pred sud na Menhetnu. Zakon je pooštrio kazne za osuđene klijente: jedna godina zatvora, umesto 90 dana.

Novo istraživanje ukazuje na to da je globalno smanjenje populacije divljih životinja povezano sa porastom u trgovini ljudima i dečijem ropstvu.

Ekolozi navode da manji broj divljih životinja znači da je u mnogim zemljama više rada potrebno kako bi se došlo do hrane.

Godine 2001., nemački parlament je skoro potpuno deregulisao prostituciju.

  1. Broj dečijih brakova je zapanjujuć.
Eksploatacija ima mnogo lica. Eksploatacija ljudi je, najjednostavnije rečeno, zloupotrebljavanje moći radi lične koristi i/ili profitabilne prednosti na račun drugog.

Premalom broju trgovaca ljudima, koji primoravaju žene da se bave prostitucijom i decu na rad na farmama kanabisa, se sudi u Velikoj Britaniji, prema zameniku ministra pravde, Oliveru Healdu QC.

Po izveštaju međunarodne Fondacije o našoj zemlji u modernom ropstvu je čak 26.000 ljudi. Svake godine se otkrije oko 90 žrtava „trafikinga“. Većina žrtava deca i maloletnici.

NVO Atina je jedna od organizacija kojoj je dodeljeno učešće u programu „Za održive i konkurentne socijalne usluge“, zahvaljujući kojem će se unaprediti život socijalno najugroženijih grupa među kojima su i žrtve trgovine ljudima, koje sprovodi Trag fondacija. 

NVO Atina pozdravlja akciju italijanske policije koja je u saradnji sa beogradskom kancelarijom Interpola, u Milanu uhapsila R.J., prvostepeno osuđenog u Srbiji za krivično delo trgovine ljudima. 

Pages