Prevencija

Jojo je imao 14 godina kada su ga izbacili iz kuće. Već tada je znao da je homoseksualac, a priznanje pred njegovom porodicom da je gej dovelo ga je...
Nesrazmeran fokus isključivo na seksualnu eksploataciju, u okviru trgovine ljudima, može dovesti u zabludu profesionalce koji se bave ovim problemom...

Pages